Askı Aparatı
Kontroller cihazının serum askısı gibi ünitelere montesini sağlar.

Duvar Ünitesi
Kontroller cihazının duvara montesi için uygundur. Cihaz sağa-sola döndürülebilir ve ray üzerinde yukarı-aşağı konumlandırılabilir.

Taşıma Ünitesi
Kontroller cihazının ve yatağın kablolarıyla birlikte bir arada muhafazasını sağlar. Ayrıca tekerlekli olması nedeniyle hastane içinde kolaylıkla taşıma imkanı verir.

Uzatma Kablosu
Uzatma kablosu 3m uzunlukta olup kontrol ünitesiyle ped arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanılır.